Horoscopul Feng-shui al lunii septembrie 2014 Imprimare

Conform astrologiei stelelor zburătoare (Jiu Gong Ming Li, „astrologia bazată pe ki-ul celor 9 palate”), anul 2014 (începând din 4 februarie) se află sub semnul stelei 4 (steaua de lemn yin). Începând din data de 8 august a anului în curs a început, conform calendarului tradiţional chinezesc, anotimpul de toamnă (toamna fiind anotimpul de metal).

Pe lângă steaua anuală 4, putem spune că între 8 septembrie şi 8 octombrie (inclusiv) ne aflăm sub influenţa stelei lunare 1 (steaua de apă yang). Prin urmare, în cea mai mare parte a lunii septembrie ne aflăm sub influenţa elementului apă, steaua 1 aflându-se în centrul careului Lo-Shu. Ne putem aştepta, aşadar, la diverse situaţii gen: ploi torenţiale, inundaţii, diverse conjuncturi legate de navigaţie, poluarea apelor, piscicultură, acţiuni semnificative (inclusiv militare) care se produc pe mări, pe oceane, în strâmtori, evenimente legate de diverse lacuri naturale sau lacuri de acumulare, în diverse bazine piscicole, sau corelate cu sisteme de irigaţii, ori conexe cu sistemele de alimentare cu apă ale unor oraşe, sau alte localităţi (fântâni, puţuri, bazine, etc.).

Dacă steaua 1 se află în centrul diagramei Lo-Shu, atunci celelalte 8 stele vor avea următoarea dispunere:

-steaua 5 – sectorul sudic

-steaua 7 – sectorul sud-vestic

-steaua 3 – sectorul vestic

-steaua 2 – sectorul nord-vestic

-steaua 6 – sectorul nordic

-steaua 4 – sectorul nord-estic

-steaua 8 – sectorul estic

-steaua 9 – sectorul sud-e

Plasarea stelei 5 (pământ) în sectorul sudic indică posibile probleme care pot apare, legate de faimă, renume, şi care pot afecta reputaţia unor persoane care se bucură de o notorietate semnificativă, sau foarte mare. După încarcerarea unor VIP-uri precum Voiculescu, Becali, Copos sau Borcea, ne putem aştepta, în intervalul amintit, la noi scandaluri, generate de chestiuni de natură materială. Părţile sudice ale locuinţelor şi diverselor teritorii cu dispunere sudică pot fi afectate de prezenţa acestei stele (cutremure, alunecări de teren, fisuri, alte probleme legate de pământ).

Plasarea stelei 7 (metal) în sectorul sud-vestic indică posibile probleme în viaţa sentimentală, în relaţiile de cuplu sau relaţiile sociale, generate de o atitudine ceva mai dură, sau centrată prea mult pe latura mentală sau intelectuală (posibile probleme legate de stilul de comunicare). În regiunile sud-vestice ale lumii pot apare preocupări legate de metalurgie, exploatarea unor metale, diverse activităţi care implică folosirea unor obiecte din metal.

Plasarea stelei 3 (lemn) în sectorul vestic indică posibile intervale de petrecere a timpului liber, cu sau fără copii, în zone de pădure, în parcuri, sau alte locuri bogate în vegetaţie. În regiunile vestice ale lumii/continentelor/ţărilor pot apare preocupări legate de păduri, industria de mobilă, prelucrarea lemnului, sau chiar de protecţie a mediului.

Plasarea stelei 2 (pământ) în sectorul nord-vestic indică posibile îmbolnăviri ale unor prieteni, sau persoane din anturajul amical, sprijin financiar primit din partea unor persoane bine intenţionate, interes pentru călătorii. În regiunile nord-vestice ale lumii (ţărilor/contonentelor) pot apare probleme semnificative de sănătate (de exemplu, poate continua epidemia Ebola în nord-vestul Africii).

Plasarea stelei 6 (metal) în sectorul nordic indică dinamism, curaj, combativitate, care vor fi manifestate în carieră, în plan profesional, ca şi în activităţile sexuale. În regiunile nordice pot apare preocupări legate de elementul metal (metalurgie, obiecte din metal), sau diverse fenomene atmosferice (de exemplu, erupţia masivă a vulcanului reactivat în Islanda).

Plasarea stelei 4 (lemn) în sectorul nord-estic indică posibile preocupări, studii, cercetări legate de influenţa benefică a elementelor vegetale (plante, fructe, legume, seminţe, etc.) în diverse domenii. În regiunile nord-estice ale lumii/ţătilor/continentelor preocupările de natură intelectuală (studii, cercetări, investgaţii, etc.) vor căpăta o amploate sporită, în acest interval.

Plasarea stelei 8 (pământ) în sectorul estic poate aduce un suport material consistent necesar realizării de noi acţiuni semnificative, demarării de noi proiecte, care pot veni în sprijinul familiei şi sănătăţii. Organe cum ar fi stomacul, splina, pancreasul ar putea fi mai sensibile, putând genera posibile probleme de sănătate.

Plasarea stelei 9 (foc) în sectorul sud-estic poate genera temperaturi crescute în aceste regiuni (la nivel regional/naţional/continental/planetar), posibile incendii, explozii, sau alte situaţii legate de elementul foc (exemplu: în partea sud-estică a Ukrainei conflictul regional cu Rusia se poate amplifica semnificativ). Situaţiile de acest gen pot avea un impact semnificativ în plan financiar.

Cuvinte-cheie: horoscop, stele zburătoare, fengshui, luna septembrie 2014