Stelele zburătoare în luna aprilie 2017 – influenţe şi tendinţe Imprimare

Stelele zburătoare reprezintă o ramură a astrologiei chineze, bazată pe influenţa energetică a unui număr de 9 stele. Aceste stele pot avea influenţă asupra unor intervale variabile de timp. Astfel, există stele zburătoare:

-ale anului;

-ale lunii;

-ale zilei;

-ale orelor.

Stelele zilelor şi orelor sunt mai puţin studiate, dar stelelor anuale şi celor lunare li se acordă mai multă atenţie. Mai multe informaţii despre stele zburătoare puteţi găsi urmând următoarele link-uri: http://astrologie-medicala.ro/feng-shui ; http://astrologie-medicala.ro/feng-shui/107-introducere-in-astrologia-stelelor-zburatoare .

În anul 2017 (mai exact din 4 februarie), steaua centrală în pătratul Lo Shu (grila specifică acestei ramuri astrologice) este 1 (apă yang). Dar, cum în fiecare lună steaua centrală se schimbă, în intervalul 6 aprilie – 5 mai steaua centrală este 6 (metal yang).

S

5

1

3

E4

6

8V

9

2

7

N

Aşadar, în intervalul menţionat, steaua 6 se află în Palatul central. Oamenii vor simţi nevoia, în această perioadă, să fie mai riguroşi, mai autoritari, să manifeste mai multă stricteţe, inclusiv faţă de propriile persoane. Unii vor beneficia de mai multă inspiraţie, intuiţie, creativitate (pe care o vor putea manifesta în domeniul artistic), alţii vor putea fi afectaţi de dezechilibre psihice sau boli neurologice.

În Palatul sudic se află steaua 1, prin urmare notorietatea sau afirmarea poate fi mai uşor atinsă, în acest interval, prin activităţi legate de apă (transporturi pe apă, distribuţia apei, plaje, zone de coastă, comerţ cu lichide, etc.), sau prin afişarea afectivităţii, emoţiilor, erotismului. Pot beneficia de această poziţie mai ales cei născuţi în anii Calului, regiunile sudice ale teritoriilor, ţărilor, regiunilor (care se vor bucura de mai multă umiditate, indiferent că se vor produce furtuni sau inundaţii, în anumite zone), şi părţile sudice ale reşedinţelor (în care vor trebui supravegheate ţevile, chiuvetele, instalaţiile de apă, etc.).

În Palatul sud-estic se află steaua 5. Aceasta este o stea nefavorabilă, care poate afecta, în acest interval, mai ales pe cei născuţi în anii Dragonului şi Şarpelui. Pot apare o serie de dificultăţi, în acest interval, în activităţile material-finaciare (afaceri, tranzacţii, comerţ, etc.), iar ataşamentele foarte mari faţă de succes şi reuşită vor fi contraproductive. Aceste tendinţe se vor manifesta în zonele sud-estice ale ţărilor, regiunilor, ca şi în părţile sud-estice ale locuinţelor sau reşedinţelor.

În Palatul estic se află steaua 4. Putem spune că în regiunile estice (ale ţărilor, continentelor, regiunilor) vor putea apare, în această perioadă, intensificări ale vântului, furtuni, ca şi o anumită uscăciune. Unii oamenii vor lansa noi proiecte în domenii ca literatura (beletristica), ziaristica, editarea de publicaţii, imprimarea (tipografiile). Va fi o perioadă cu o comunicare mai bună în relaţia cu rudele şi cu profesorii (mentorii, îndrumătorii). Cei născuţi în anii Iepurelui (Pisicii) vor resimţi mai intens aceste influenţe.

În Palatul nord-estic se află steaua 9. Prin urmare, în domeniul spiritual se va resimţi o mare doză de ardoare, aspiraţie, entuziasm, sete de evoluţie, care se vor putea manifesta prin meditaţii, rugăciuni intense, introspecţii. În regiunile nord-estice pot apare fie creşteri de temperaturi semnificative (în anumite zone), fie incendii (în alte zone). Cei născuţi în anii Bivolului şi Tigrului vor fi afectaţi mai pregnant de aceste tendinţe.

În Palatul nordic se află steaua 2. Prin urmare în regiunile sudice va putea creşte incidenţa unor probleme de sănătate (mai ales la nivelul stomacului, regiunii abdominale). Pot avea un succes mai pregnant în carieră, în acest interval, cei care se ocupă de medicină, probleme legate de sănătate, terapii convenţionale sau neconvenţionale. Cei născuţi în anii Şobolanului pot fi afectaţi mai pregnant de aceste tendinţe.

În Palatul nord-vestic se află steaua 7. În această perioadă prietenii ne pot acorda un ajutor care ar putea fi mai mult de natură mentală sau informaţională. Totuşi, atunci când vor dori să primească ajutor din partea celorlalţi, oamenii vor putea declanşa, voluntar sau mai curând involuntar, conflicte, certuri sau scandaluri. Aceste tendinţe vor putea afecta mai ales pe cei născuţi în anii Câinelui şi Mistreţului.

În Palatul vestic se află steaua 8. În acest interval, distracţia preferată va putea fi deplasarea în zonele montane (la cabane, pensiuni, hoteluri, moteluri, etc.), pentru a petrece momente de destindere şi relaxare. Relaţiile cu copiii vor putea fi mai calme, mai armonioase, marcate şi de momente de încăpăţânare (din partea copiilor) sau autoritarism (din partea părinţilor). Aceste tendinţe vor putea afecta mai ales pe cei născuţi în anii Cocoşului.

În Palatul sud-vestic se află steaua 3. În relaţiile interumane vor apare tendinţe de impulsivitate, nervozitate, irascibilitate, cu caracter pasager (care ulterior vor fi regretate). Astfel, în relaţiile de cuplu sau de colaborare (profesională, socială, etc.) răbdarea ne va fi pusă la încercare, iar deciziile nu vor trebui luate sub influenţa impulsurilor de moment. Oamenii născuţi în anii Oii (Caprei) şi Maimuţei vor resimţi mai intens aceste tendinţe.